Codul de conduita

Sponsorizarea

Conform ordinului  Nr. 194 din 23 februarie 2015 privind aprobarea Normelor pentru evaluarea si avizarea publicitatii la medicamentele de uz uman, subsectiunea a 7-a Sponsorizarea , articolul 35 Pharmazeutische Fabrik Montavit Ges m.b.H are obligatia sa declare ANMDM, pana la data de 31 martie a anului in curs, toate activitatile de sponsorizare, precum si orice alte cheltuieli suportate in anul anterior raportarii, pentru profesionistii din domeniul sanatatii, organizatii profesionale, organizatii de pacienti si orice alt tip de organizatii care desfasoara activitati referitoare la sanatatea umana, asistenta medicala sau farmaceutica conform . Mai jos se regaseste textul ordinu precum si formularul de declarare atasat.

ORDIN Nr. 194 din 23 februarie 2015 privind aprobarea Normelor pentru evaluarea si avizarea publicitatii la medicamentele de uz uman EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 168 din 11 martie 2015

SUBSECTIUNEA a 7-a Sponsorizarea

 ART. 35

 (1) Nicio forma de sponsorizare a profesionistilor din domeniul sanatatii nu trebuie sa fie legata de numele unui medicament, indiferent de statutul sau la eliberare, respectiv cu sau fara prescriptie medicala.

 (2) Actiunile de sponsorizare nu trebuie sa implice mesaje promotionale directe sau indirecte pentru medicamente, indiferent de statutul lor la eliberare,cu sau fara prescriptie medicala.

 (3) Producatorii, DAPP sau reprezentantii acestora in Romania, precum si distribuitorii angro si en detail de medicamente au obligatia sa declare ANMDM, pana la data de 31 martie a anului in curs, toate activitatile de sponsorizare, precum si orice alte cheltuieli suportate in anul anterior raportarii, pentru profesionistii din domeniul sanatatii, organizatii profesionale, organizatii de pacienti si orice alt tip de organizatii care desfasoara activitati referitoare la sanatatea umana, asistenta medicala sau farmaceutica.

 (4) Obligatia prevazuta la alin. (3) revine si beneficiarilor activitatilor de sponsorizare, medici, asistenti medicali, organizatii profesionale, organizatii de pacienti si orice alt tip de organizatii care au activitati referitoare la sanatatea umana, asistenta medicala sau farmaceutica.

 (5) Declararea activitatilor de sponsorizare, precum si a celorlalte cheltuieli, altele decat sponsorizarea, efectuate in conditiile alin. (3) si (4) se va realiza conform formularelor al caror model este prevazut in anexele nr. 1 si 2.

 (6) Informatiile declarate in formularele prevazute la alin. (5) se publica in al doilea trimestru al anului pentru anul anterior pe site-ul ANMDM si al entitatii care desfasoara activitatile de sponsorizare, precum si al beneficiarilor acestora, dupa caz.


Formular de declarare activitati sponsorizare Pharm Fabrik Montavit