Medizin zum wieder Wohlfühlen

Doctori & Farmaciști

Zona pentru profesionişti
În cazul în care doriti RCP-urile produselor sau alte informaţii  va rugam sa ne contactati. În scopul de a utiliza acest serviciu, vă rugăm să vă  autentificati. Astfel, veți putea primi informatiile dorite

 

De ce trebuie să vă autentificaţi?

Legea publicităţii pentru produsele medicamentoase limitează contactul cu medicamentele, precum şi accesul la informaţiile tehnice corespunzătoare cu privire la astfel de medicamente către experţi calificaţi. Ca medic sau farmacist, aveţi acces la aceste informaţii .

 

Sponsorizarea

Conform ordinului  Nr. 194 din 23 februarie 2015 privind aprobarea Normelor pentru evaluarea si avizarea publicitatii la medicamentele de uz uman, subsectiunea a 7-a Sponsorizarea , articolul 35 Pharmazeutische Fabrik Montavit Ges m.b.H are obligaţia să declare ANMDM, până la data de 31 martie a anului în curs, toate activităţile de sponsorizare, precum şi orice alte cheltuieli suportate în anul anterior raportării, pentru profesioniştii din domeniul sănătăţii, organizaţii profesionale, organizaţii de pacienţi şi orice alt tip de organizaţii care desfăşoară activităţi referitoare la sănătatea umană, asistenţă medicală sau farmaceutică conform . Mai jos se regaseste textul ordinu precum si formularul de declarare atasat.

ORDIN Nr. 194 din 23 februarie 2015 privind aprobarea Normelor pentru evaluarea şi avizarea publicităţii la medicamentele de uz uman EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 168 din 11 martie 2015

SUBSECŢIUNEA a 7-a Sponsorizarea

 ART. 35

 (1) Nicio formă de sponsorizare a profesioniştilor din domeniul sănătăţii nu trebuie să fie legată de numele unui medicament, indiferent de statutul său la eliberare, respectiv cu sau fără prescripţie medicală.

 (2) Acţiunile de sponsorizare nu trebuie să implice mesaje promoţionale directe sau indirecte pentru medicamente, indiferent de statutul lor la eliberare,cu sau fără prescripţie medicală.

 (3) Producătorii, DAPP sau reprezentanţii acestora în România, precum şi distribuitorii angro şi en detail de medicamente au obligaţia să declare ANMDM, până la data de 31 martie a anului în curs, toate activităţile de sponsorizare, precum şi orice alte cheltuieli suportate în anul anterior raportării, pentru profesioniştii din domeniul sănătăţii, organizaţii profesionale, organizaţii de pacienţi şi orice alt tip de organizaţii care desfăşoară activităţi referitoare lasănătatea umană, asistenţă medicală sau farmaceutică.

 (4) Obligaţia prevăzută la alin. (3) revine şi beneficiarilor activităţilor de sponsorizare, medici, asistenţi medicali, organizaţii profesionale, organizaţii de pacienţi şi orice alt tip de organizaţii care au activităţi referitoare la sănătatea umană, asistenţă medicală sau farmaceutică.

 (5) Declararea activităţilor de sponsorizare, precum şi a celorlalte cheltuieli, altele decât sponsorizarea, efectuate în condiţiile alin. (3) şi (4) se va realiza conform formularelor al căror model este prevăzut în anexele nr. 1 şi 2.

 (6) Informaţiile declarate în formularele prevăzute la alin. (5) se publică în al doilea trimestru al anului pentru anul anterior pe site-ul ANMDM şi al entităţii care desfăşoară activităţile de sponsorizare, precum şi al beneficiarilor acestora, după caz..

 

Formular de declarare activitati sponsorizare Pharm Fabrik Montavit